حمزه-خدمات
انواع پوشش های بسته بندی
مدیریت حمزه

هنگامی که از کاغذ یا مقوای گلاسه برای چاپ استفاده می شود, برای محافظت بیشتر از سطح چاپ پوشش برای آن در نظر گرفته می شود. روش های متفاوتی برای پوشش چاپ وجود دارد که به سه دسته کلی تقسیم می شوند: چاپ سیلک ، چاپ لترپرس ، چاپ افست.

سایر تصاویر