مقالات

روش تولید ساک دستی های کاغذی و مقوایی
مشاهده مقاله
چاپ با شکل و اندازه ی معینی شروع شده و هنوز پس از گذشت قرنها هیچ اتفاق تازه ای در ماهیت آن صورت نگرفته است. از گوتنبرگ سال ۱۴۵۶ تا سالهای ۱۸۵۰ چاپخانه به شکل خانگی وجود داشته است و پس از آن هر چندین سال یک بار شاهد پیشرفتها و تغییرات تکنولوژیک در این رشته بوده ایم.
مشاهده مقاله
قبل از اینکه انواع مدرن تری از چاپ گراور اختراع ،شود اصول اولیه این روش در سالهای متمادی کاربرد داشته است. در این روش که به چاپ گود نیز معروف است تصویر مورد نظر را بر روی صفحات فلزی که عمدتاً مسی بود، حکاکی می کردند و به وسیله ی ماشینهای چاپ گراور مسطح چاپ میکردند.
مشاهده مقاله
تکنیکهای تکمیلی پس از چاپ جلودهای ویژه و خاصی را به سفارشات چاپی میدهند هر چند که استفاده از این تکنیکه بستگی به سلیقه و مد روز دارد بد عنوان مثال استفاده از جلوههای ویژه بر روی جلد کتابهای رمان در سالهای ۱۹۷۰ بسیار رایج بود اما امروزه بسیاری از ناشران روشهای خلاقانه تری را ترجیح میدهند برجسته کردن و طلاکوبی هنوز در بخش چاپ و بسته بندی معمول است
مشاهده مقاله
آثار دستی بشر با سطوح برجسته و فرورفته در قالب مهرهای دستی و لوح های سنگی یا فلزی از روزگار دیرین برجای مانده است. این تجربیات در گذر اعصار و قرون، تغییرات زیادی را به خود دیده است. چاپهای دستی با روشهای متفاوتی چون کلیشه برجسته یا گود از زمانی بسیار دور رواج داشته است ولی با بروز تغییراتی در ساختار آن دگرگونی عظیمی در روند آهسته این پیشرفت صورت گرفت.
مشاهده مقاله
یکی از مشکلات بارزی که همیشه در مراحل مختلف چاپ بوجود می آید داشتن نوسان رنگ است که در قسمتهای مختلف نمودهای متفاوتی دارد هنگام ساختن پردازش یا نمایش یک تصویر در محیط های دیگر، تفاوت هایی در نمایش فایل دیده میشود مقدار زیادی از این نابسامانی رنگی را با استفاده از تمهیداتی میتوان رفع کرد.
مشاهده مقاله